Tag Archives: Dạy đàn Organ tại Đà Nẵng

Dạy đàn Organ tại Đà Nẵng

hoc organ

Dạy học đàn Organ Dạy học đàn Organ tại Trung tâm Tài Năng Trẻ có gia sư mọi lứa tuổi với mọi trình độ. Học viên có thể lựa chọn các hình thức cùng với nội dung học khác nhau: 1. Học đàn Organ cơ bản 2. Học đàn Organ nâng cao 3. Học đàn Organ đệm […]